ขยายพระราชัยโดยภาวนาและทำงาน ภายใต้การนำของพระราชินีมาเรีย