alt

 

1.ด้วยดวงใจยึดมั่นท่านบอสโก                     พ่อการ์โล  บิดาเรา มอบอุทิศ

   รับใช้พระเดินตามเสียงพระจิต                     องค์พระคริสต์เรียกท่านสู่ถิ่นไทย

       2.จงสละทุกสิ่ง  เพื่อเป็นสงฆ์                       อย่าพะวง  ตั้งคณะนักบวชไว้

          วิญญาณรักษ์  สั่งไว้ มิใช่ใคร                    ซาเลเซียนเมืองไทย พ่อเลือกเดิน

  (รับ)  ภาวนา ทำงาน  เสียสละ                    พร้อมแม่พระ  สายประคำ สวดสรรเสริญ

  พรของแม่ นำความรัก ความเจริญ                 ลูกเทิดเทิน สวดเสมอ  ทุกคืนวัน

3.”พระแม่มารี” ชื่อนี้ มีความหมาย                   คณะฯถวายไว้ ให้แม่ บนสวรรค์

   ลูกจะรัก  อุทิศกาย  ถวายชีวัน                    รักผูกพันธ์  แม่มารี  ตลอดกาล

 

  

                           alt

   

 1.จากท่าม่วง  ศรีจันทร์ และสาทร                        คำพ่อสอน  ลูกจำไว้ ไม่เลือนหาย

   พ่อบอสโก แม่พระ  น้ำพระทัย                            คือหลักชัย นำคณะรอดพ้นมา

(รับ) โยเซฟ เยซู และแม่พระ                               หมู่คณะนาซาแรธผู้ศักดิ์สิทธิ์

        ภาวนา ทำงาน มอบชีวิต                            ลูกอุทิศตามประสงค์พระทรงชัย

2.รักพระเจ้า รักคณะ รักเยาวชน                            ลูกทุกคนมอบชีวิตอุทิศให้

   ศีลมหาสนิท  สายประคำ นำดวงใจ                     ลูกพ่อไซร้เดินตรงไม่หลงทาง

3.รักทุกคน ร่าเริง และสุภาพ                                ลูกก้มกราบสานต่อที่พ่อฝัน

   พ่อการ์โลเป็นแบบอย่างทุกคืนวัน                       สรวงสวรรค์คือรางวัลนิรันดร

4.จนบัดนี้  พ่อจากไป ไม่หวนกลับ                        ขอพ่อรับคำสัญญา  ธิดาฯพ่อ

   ชั่วชีวิต  อุทิศคณะฯ ไม่รั้งรอ                            เพียงรักพ่อสถิตไซร้ในใจเรา

5.แม่มารี  มารดาพระเป็นเจ้า                               พ่อของเรา  พ่อการ์โล ขอพรท่าน

  อุปภัมภ์ค้ำจุนหนุนชีวัน                                    ลูกเช่นกัน  ขอรักแม่  แท้เที่ยงเอย

 

You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video

                                alt