ร.ร.สังกัดสังฆมณฑลต่าง ๆ ที่คณะบริหารงาน

ร.ร.สังกัดสังฆมณฑลต่าง ๆ ที่คณะบริหารงาน


ร.ร.บอสโกพิทักษ์  นครปฐม

สถานที่ตั้ง : 27 ม.13 ถ.เพชรเกษม กม.62

ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

โทรศัพท์ : 034-387-061, 034-377-683-4

โทรสาร : 034-377-68

 

 

 

ร.ร.ยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง

สถานที่ตั้ง : 134 หมู่ 2 ถ.มาลัยแมน ต.อู่ทอง

อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160

โทรศัพท์ : 035-551-407, 035-551-976-7

โทรสาร : 035-551-976-7