ตราสัญลักษณ์ของคณะ

 


 

กางเขนและรูปแม่พระสวมมงกุฎ หมายถึง ภคินีพระราชินีมาเรีย ดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความรักต่อพระเยซูคริสตเจ้า และพระแม่มารีราชินีผู้นิรมล

 

กางเขน 3 เส้น หมายถึง  ข้อปฏิญาณตามคำแนะนำแห่งพระวรสาร 3 ประการ ชีวิตพรหมจรรย์ ชีวิตยากจน และชีวิตนอบน้อมเชื่อฟัง หัวใจของการดำเนินชีวิตนักบวช

 

ดอกกุหลาบ 10 ดอก หมายถึง  ความรักศรัทธาเป็นพิเศษต่อแม่พระ ซึ่งภคินีพระราชินีมาเรียแสดงออกด้วยการสวดสายประคำ นอกนั้นดอกกุหลาบแต่ละดอกยังหมายถึง พระพรต่างๆ ของสมาชิกแต่ละคนที่นำมารวมกันเพื่อเสริมสร้างความมั่งคั่งในพระพรการเจริญชีวิตร่วมกันเป็นหมู่คณะ

 

PREGHIERA  E  LAVORO เป็นภาษาอิตาลี  มีความหมายว่า “ภาวนาและทำงาน” เป็นมรดกฝ่ายจิตที่คุณพ่อการ์โล  เดลลา  โตร์เร บิดาผู้ตั้งคณะ ชาวอิตาเลียน และพระสงฆ์คณะซาเลเซียน ได้มอบให้ และเป็นคติพจน์ของคณะที่ว่า “ขยายพระราชัยของพระเจ้า  โดยภาวนาและทำงาน ภายใต้การนำของพระมารดา”