บ้านของคณะ

 

alt

 

หมู่คณะยอแซฟ (บ้านศูนย์กลางคณะ) บ้านพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์   กรุงเทพฯ 


ซิสเตอร์มาเรีย        ฉันทวโรดม : อธิการิณีบ้าน

ซิสเตอร์อรชร         กิจทวี : รองอธิการิณีบ้าน/นวกจารย์/ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์

และดูแลซิสเตอร์ผู้เยาว์

ซิสเตอร์บังอร         กรรณิกา : เหรัญญิก

ซิสเตอร์มณฑา       ระดมกิจ

ซิสเตอร์ซ่อนกลิ่น    ระดมกิจ

ซิสเตอร์สำราญ       สุขสอาด

ซิสเตอร์บุษราภรณ์    แดงเดช

ซิสเตอร์วิไลวรรณ     ระดมกิจ

ซิสเตอร์ปราณี         กำพุฒ

ซิสเตอร์ชลธิชา       ฤทธิ์เนติกุล

ซิสเตอร์จิราภา        ศิริจันทร์    (พักรักษาตัว)

 

หมู่คณะบอสโก บ้านพระแม่มารีพระโขนง    กรุงเทพฯ 


ซิสเตอร์ทิชารัตน์    ศรีมณี : อธิการิณีบ้าน

ซิสเตอร์วัชรี           กิจสวัสดิ์ : รองอธิการิณีบ้าน

ซิสเตอร์วิไลวรรณ     ระดมกิจ : เหรัญญิก

ซิสเตอร์อัญชลี        กีสี : ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง

ซิสเตอร์บัวทอง       วงศ์เจริญ

หมู่คณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้า บ้านพระแม่มารีประจวบฯ  ประจวบคีรีขันธ์ 


ซิสเตอร์สุมณฑา     ปั้วเฮงทรัพย์ : อธิการิณีบ้าน/ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

ซิสเตอร์นวนันทน์    แสนยากุล : เหรัญญิก

ซิสเตอร์พานี         นิลเพชร      : ช่วยงานเอกสาร


 

หมู่คณะพระตรีเอกภาพ บ้านบอสโกพิทักษ์  นครปฐม 


ซิสเตอร์พิกุล      กิจประยูร : อธิการิณีบ้าน

ซิสเตอร์สุนีรัตน์   มิตรเจริญถาวร : ผู้อำนวยการโรงเรียนบอสโกพิทักษ์

 

หมู่คณะพระกุมาร บ้านดรุณ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

 

ซิสเตอร์เบญจมาศ  โสภาราษฎร์  : อธิการิณีบ้าน

ซิสเตอร์รุ่งนภา      สันติศิรินิรันดร์ : ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านดรุณและเหรัญญิก

 

หมู่คณะลูกา บ้านยอแซฟอุปถัมภ์  อู่ทอง  สุพรรณบุรี 


ซิสเตอร์จันทร์สม  กิจบำรุง            : อธิการิณีบ้าน

ซิสเตอร์อุบลรัตน์  สุพล                : ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง

 

หมู่คณะแม่พระองค์อุปถัมภ์ บ้านผู้ฝึกหัด กรุงเทพฯ


ซิสเตอร์ลัดดา     รัชนีลัดดาจิต : อธิการิณีบ้าน

ซิสเตอร์ทิพพิรุณ  จิวประสาท     : เหรัญญิก/จิตตาภิบาล ร.ร.พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์


 

สถานที่ทำงานของสมาชิก 


หมู่คณะยอแซฟ


โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ (เนอสเซอร์รี่—มัธยมศึกษาปีที่ 6)
2/1 ซ. สาธุประดิษฐ์ 34 ถ. สาธุประดิษฐ์
บางโพงพาง ยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2294-1477, 0-2282-1090-2 โทรสาร 0-2284-2744


คณะภคินีพระราชินีมาเรีย


2/1 ซ. สาธุประดิษฐ์ 34 ถ. สาธุประดิษฐ์
บางโพงพาง ยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2294-2281 โทรสาร 0-2294—2282


หมู่คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า


โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ (เนอสเซอร์รี่—มัธยมศึกษาปีที่ 3)
134 ถ. ประจวบฯ ต.ประจวบฯ
อ. เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร. 0-3260-1321, 0-3255-1102 โทรสาร 0-3260-1321 กด 124


หมู่คณะพระตรีเอกภาพ


โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ (เนอสเซอร์รี่—มัธยมศึกษาปีที่ 6)
27 ม. 13 ถ. เพชรเกษม ก.ม. 62
ต. โพรงมะเดื่อ อ. เมือง
จ.นครปฐม 73000
โทร. 0-3438-7060,0-3437-7683 โทรสาร 0-3437-7684


หมู่คณะบอสโก


โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง (เนอสเซอร์รี่—มัธยมศึกษาปีที่ 3)
26 ซ. ศรีจันทร์ สุขุมวิท 67
พระโขนงเหนือ วัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2392-9572, 0-2381-4257 โทรสาร 0-2714-0720


หมู่คณะลูกา


โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง (เนอสเซอร์รรี่—มัธยมศึกษาปีที่ 3)
134 ถ. มาลัยแมน ต. อู่ทอง
อ. อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
โทร. 0-3555-1407, 0-3555-1976-7, 0-3556-4289 โทรสาร ทุกเบอร์


หมู่คณะพระกุมาร บ้านดรุณ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

โรงเรียนอนุบาลบ้านดรุณ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

128  หมู่  8

ต.ลำตาเสา  อ.วังน้อย  จ.พระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : 035-275889

 

บ้านพระแม่มารี (นวกสถานแม่พระนิรมลทิน)


123 ม. 6 ซ. วัดเทียนดัด ถ. เพชรเกษม
ต. ท่าข้าม อ. สามพราน
จ.นครปฐม 73110
โทร. 0-2429-0371 โทรสาร 0-5812-5784