โรงเรียนของคณะ

โรงเรียนของคณะ


ร.ร.พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 2/1 ถนนสาธุประดิษฐ์ ซอย 34

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-294-1477, 02-682-1090 - 2

โทรสาร : 02-284-2744

 

ร.ร.พระแม่มารีพระโขนง

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 26  ถนนสุขุมวิท 67 

แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 02-392-9572, 02-714-0719

โทรสาร : 02-714-0720

 

ร.ร.พระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 74 ถ.ประจวบคีรีขันธ์

อ.เมืองประจวบฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

โทรศัพท์ : 032-551102

โทรสาร : 032-601321 

ร.ร.อนุบาลบ้านดรุณ อยุธยา

สถานที่ตั้ง บ้านเลขที่ 128  หมู่  8

ต.ลำตาเสา  อ.วังน้อย  จ.พระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ : 035-275889

 


สถานที่ตั้ง เลขที่ 160/1  หมู่  5 ถ.ชยางกูร

ต.ขี้เหล็ก  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์ 089-0421009, 061-3108344, 081-2580864, 080-5828850