ฝึกจิตตารมณ์ ภาวนาและทำงาน ภายใต้การนำของพระมารดามารีอา

น้อง ๆ ผู้ฝึกหัดช่วยเพิ่มสีสรรให้น้อง ๆ อนุบาล ที่โรงเรียนอนุบาลบ้านดรุณ อ.วังน้อย จ.อยุธยา เมื่อวันที่ 30 กค-1 สค. 2558