ร่วมพิธีปิดปีนักบวช ณ วัดพระมหาไถ่ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2016

ร่วมพิธีปิดปีนักบวช ณ วัดพระมหาไถ่ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2016