วันครอบครัว

ซิสเตอร์และน้อง ๆ ผู้ฝึกหัดร่วมงานวันครอบครัวซาเลเซียน ณ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2559

คลิกชมภาพเพิ่ม

Additional information