พักผ่อนประจำปี บุคลากรสนับสนุน

พักผ่อนประจำปีร่วมกันของบุคลากรสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดคณะภคินีพระราชินีมาเรีย ณ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2559