กตัญญูผู้ใหญ่ในวันปีใหม่ไทย

ซิสเตอร์และน้องๆเณรี รดน้ำผู้ใหญ่และขอพรในวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2559

คลิกชมภาพเพิ่ม

Additional information