สมัชชาสามัญครั้งที่5/2016

คณะภคินีพระราชินีมาเรีย ประชุมสมัชชาสามัญครั้งที่  5/2016 เมื่อวันที่ 17-22 มีนาคม 2016 ณ ศูนย์อภิบาลบ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม พร้อมทั้งเลือกตั้งคณะผู้ใหญ่ของคณะชุดใหม่แทนชุดเดิมที่หมดวาระลง

คลิกชมภาพเพิ่ม

Additional information