"ร่าเริง เป็นกันเอง ในบรรยากาศแห่งความรักแบบครอบครัวศักดิ์สิทธิ์

ใช้ชีวิตร่วมกันฉันท์พี่น้องในพระคริสต์เจ้า ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2016 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

คลิกชมภาพเพิ่ม

Additional information